For consumers

PANDORA

Governance Statement

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b

Statutory annual corporate governance statement, cf. Section 107b of the Danish Financial Statements Act

 

Title Date Type Size  
Redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2017, jf. årsregnskabslovens § 107b (2017) Feb 6, 2018 PDF file N/A  
Corporate Governance Statement for the financial year 2017, cf. Section 107 b of the Danish Financial Statements Act (2017) Feb 5, 2018 PDF file N/A  
Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b (2016) Feb 7, 2017 PDF file 725.9 KB  
Statutory statement of corporate governance, cf. section 107b of the Danish Financial Statements Act (2016) Feb 7, 2017 PDF file 716.9 KB  
Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b (2015) Feb 10, 2016 PDF 569.0 KB  
PANDORA corporate governance statutory report 2015 Feb 10, 2016 PDF 585.0 KB  
Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b (2014) Feb 17, 2015 PDF 485.5 KB  
PANDORA corporate governance statutory report 2014 Feb 17, 2015 PDF 585.0 KB  
Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2013, jf. årsregnskabslovens § 107b Feb 18, 2014 PDF 273.2 KB  
Statutory statement of corporate governance, cf. section 107b of the Danish Financial Statements Act (2013) Feb 18, 2014 PDF 278.5 KB  
Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b (2012) Feb 26, 2013 PDF 337.1 KB  
Statutory statement of corporate governance, cf. section 107b of the Danish Financial Statements Act (2012) Feb 26, 2013 PDF 357.8 KB